Untitled Document
Username:
Password :
 
Untitled Document
» 3 Online
» 85 Today
» 407 Yesterday
» 492 Week
» 8193 Month
» 8193 Year
» 275517 Total
Record: 2136 (11.06.2017)
Untitled Document
 
 
Untitled Document

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสู่ตลาดแรงงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโลโนยีการเกษตร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสู่ตลาดแรงงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
   1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการเขียนประวัติย่อ
   2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติตนเพื่อการเตรียมความพร้อมหลังจากสำเร็จการการศึกษา

 

13332878_10209614261977117_6292643547695235789_n.jpg
Adminstrator อ่านเพิ่มเติม ..

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดร.ธัญญรัตน์ จิตรพีระ

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

02.jpg
Adminstrator อ่านเพิ่มเติม ..

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านเทคโนโลยี ประจำปี 2558

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงราย สนใจสมัคร ติดต่อ E-mail: langmu@hotmail.com โทร: 086-6785112 https://www.facebook.com/groups/613512252118756/
7 พ.ค. 58
11174430_1193475240689104_77252714609167455_o.jpg
Adminstrator อ่านเพิ่มเติม ..
 
 

โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2559 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ สำนักสงฆ์ทิพย์วารี บรรพต
ซอย 8 ตำบล ทรายขาว อำเภอ พาน เชียงราย 57120
 
Adminstrator อ่านเพิ่มเติม ..

ผลการเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านนาโนเทคโนโลยี Nanotechnology Young Innovation Contest 2016

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 สาขาวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการไฮไลท์โปรเจค ประจำปี 2559 (Highlight Project) โดยมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาโครงงาน ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือทั้งหมด 5 โครงงาน เพื่อเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านนาโนเทคโนโลยี Nanotechnology Young Innovation Contest 2016 ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 2 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.ปทุมธานี ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย 2 ทีมและรางวัลนำเสนอดีเด่น 1 ทีม
ได้แก่โครงงาน 
1.พาสเตอร์เร่งรากกิ่งตอนจากไนเตรทขี้ปลาผสมนาโนซิงค์ออกไซด์
2. ปุ๋ยนาโนซิลเวอร์ผสมสารไนเตรตจากขี้ปลาชะลอการปลดปล่อยสารอาหาร
3. ถุงหอมสมุนไพรซิงค์ออกไซด์
 
Adminstrator อ่านเพิ่มเติม ..

นศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัลการประกวดแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่18 (NSC 2016) ในรอบแรก

นศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัลการประกวดแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่18 (NSC 2016) ในรอบแรก
 
Adminstrator อ่านเพิ่มเติม ..

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ชร. ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการ

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ชร. ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการเรื่อง การสร้างแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Maya 3D Animation Basic ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางด้านการส่งเสริมสถาบันการศึกษา จัดบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นำโดย ผศ.มานัส แสวงงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ อาจารย์กาญจนา บุญทาศรี อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
Adminstrator อ่านเพิ่มเติม ..

คณะวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดโครงการการให้บริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโนภาคเหนือและโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยนาโน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดแพร่
5 พ.ค. 2558
 
Adminstrator อ่านเพิ่มเติม ..
Untitled Document
ราชภัฎต้องการศึกษาต่อ โดย : เมื่อ : 20:47:11 08/05/2015
หลักสูตร โดย : เมื่อ : 16:53:21 19/04/2015
ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ โดย : ณัฐนันท์ สุกูล เมื่อ : 12:53:15 04/02/2015